Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje kwota  60 000,00 zł.

Zgłaszanie pomysłów rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 27 czerwca 2022, a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i potrwa do 15 września 2022.

Propozycje zadań mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem).  Podobna zasada będzie obowiązywała przy głosowaniu.

Tworząc projekt, warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych. Dzięki ich wsparciu łatwiej i szybciej uda się oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu.

Więcej informacji na temat nowego regulaminu będzie można znaleźć na stronie: https://jordanow.pl/

Zachęcamy do składania wniosków. To mieszkańcy wiedzą, co najbardziej przydałoby się zrealizować w naszym mieście.