W dniu 25.11.2019r odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie oraz firmy wykonującej projekt sieci gazowej RS-PROJEKT. Podczas spotkania mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące zalet płynących z ogrzewania gazem ziemnym, relacji cenowej między gazem ziemnym a innymi mediami, ogólnych warunków przyłączenia do sieci gazowej a także kosztów wykonania przyłącza gazowego.

Przedstawiciele firmy wykonującej projekt sieci gazowej poinformowali, iż rozpoczęli prace terenowe polegające na pozyskiwaniu zgód od osób fizycznych oraz instytucji będących właścicielami działek, po których prowadzona ma być sieć gazowa. W pierwszej kolejności prace te obejmują ulicę Malejowską w kierunku osiedla Wrzosy, dokąd gaz prowadzony ma być ze Skawy. Z informacji od przedstawiciela PSG wynika, iż został ogłoszony przetarg na  wykonanie projektu kolejnej części miasta tj. ul. Generała Maczka, w chwili obecnej trwa wyłonienie wykonawcy i zawarcie z nim stosownej umowy. Na wykonanie projektu sieci gazowej w pozostałej części miasta PSG planuje ogłoszenie przetargu w najbliższym czasie.

Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków o wydanie warunków i zawieranie umów o przyłączenie do sieci gazowej. Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa pok. Nr 7 lub na stronie internetowej miasta w zakładce „Dla mieszkańców -> Ekologia”.