Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 10 marca 2020 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2021.

Informuje, o rozpoczęciu z dniem 17 marca 2020 r. konsultacji społecznych, które potrwają do dnia 31 marca 2020 roku.

 

Uwagi, wnioski i propozycje do dokumentu należy składać w formie:

  • pisemnej poprzez formularz zgłoszenia uwag papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 7,
  • elektronicznej poprzez formularz zgłoszenia uwag (do pobrania na stronie internetowej https://jordanow.pl), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub poprzez System konsultacji społecznych dostępny pod adresem: https://konsultacje.jordanow.pl
  • ustnej podczas spotkania konsultacyjnego adresowanego do mieszkańców, które odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Jordanowa

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego zamieszczone zostaną 17.03.2020 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl, w Systemie konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 7.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniu konsultacyjnym oraz zgłaszanie uwag do dokumentu.

Szczegółowy opis konsultacji

W związku z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Miasta, a także mając na uwadze możliwość poznania ich oczekiwań, opracowano celem podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w mieście Jordanowie.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta Jordanowa, przeznaczona do wykorzystania przez mieszkańców, oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydana część środków publicznych. Budżet obywatelski to jedna z najskuteczniejszych praktyk współuczestnictwa, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. W związku z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Miasta, a także mając na uwadze możliwość poznania ich oczekiwań, opracowano celem podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w mieście Jordanowie. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym dotyczące: budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury miejskiej a także projekty nieinwestycyjne (tzw. projekty miękkie – np. projekty edukacyjne, warsztatowe, wydarzenia artystyczne, kulturalne itp.). Przygotowany projekt uchwały rozpoczyna procedurę zmierzającą do uchwalenia Budżetu Obywatelskiego, która obejmuje:1. określenie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego - Regulamin Budżetu Miasta Jordanowa na rok 2021;2. powołanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego i zespołu koordynującego;3. przeprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa - nabór i ocena wniosków zgodnie z Regulaminem.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2021.,

Termin konsultacji

2020-03-17 - 2020-03-31

Status konsultacji

Udostępnione na portalu konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl

Opiniowanie dokumentu

2020-03-17 - 2020-03-31

Spotkanie konsultacyjne

2020-03-31 - 2020-03-31

Załączniki do pobrania