Drukuj

Na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 17/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 4 marca 2019 r. poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców miasta Jordanowa na temat regulaminu, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 11 marca 2019 do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

W trakcie trwania konsultacji osoby zainteresowane mogły wyrazić swoje opinie i uwagi.

Projekt przedmiotowej uchwały zamieszczono na stronie internetowej www.jordanow.pl, na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jordanowa, w systemie konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa.

Opinie i uwagi można było zgłaszać w formie pisemnej, elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez system konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl, oraz ustnej podczas spotkania konsultacyjnego,

Spotkanie konsultacyjne adresowane do mieszkańców, odbyło się w dniu 18.03.2018 r.
o godz. 15:00 w Sali obrad Urzędu Miasta. Zgromadzeni uczestnicy przedyskutowali zapisy regulaminu i wnieśli ustne uwagi do dokumentu.

Uwagi dotyczyły:

Rozdział 4. Analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego § 12 ust. 6 – uwaga Dopisać należy: w terminie do 7 dni

„Propozycja zadania zostaje poddana ponownej weryfikacji, w terminie do 7 dni, która dokonywana jest przez Zespół Koordynujący i …. „.

Rozdział 7. Harmonogram budżetu obywatelskiego - Zmiana poszczególnych etapów dotyczących budżetu obywatelskiego 01.05.2018 – 20.09.2019 – kampania informacyjna,

02.07.2019 – 02.08.2019 – weryfikacja wniosków, 16.08.2019 dopuszczenie zadań do głosowania, ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie,

Zaproponowane zmiany terminów działań tj. weryfikacji wniosków i ogłoszenia listy projektów poddanych pod głosowanie, mają na celu możliwość złożenia odwołania od negatywnej oceny projektu.