BO baner

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2019r. zakończył się nabór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty:

  1. „Świetlica dla Naszych Dzieci”
  2. Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las"

Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. W najbliższych dniach będziemy kontaktować się z autorami projektów. Termin zakończenia oceny upłynie 13.08.2019 r., ogłoszenie listy propozycji zadań, które zostaną poddane pod głosowanie nastąpi w dniu 27.08.2019 r., głosowanie rozpocznie się 09.09.2019 r.

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl

BO baner