BO

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Jordanowa zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną we współpracy z Zespołem Koordynującym.

 

Lp.

Wykaz złożonych projektów

Oznaczenie

1.

„Świetlica dla Naszych Dzieci”

Przyjęty

2.

Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie

Przyjęty

3.

Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec „Krętą ścieżką poprzez las”.

Przyjęty

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego w dniu 27.08.2019 r. zostanie opublikowana lista propozycji zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania.

BO