Drukuj

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 20/2018 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 19 marca 2018 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji  Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2019.

Informuje, o rozpoczęciu z dniem 26 marca 2018 r. konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Miasta, które potrwają do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego zamieszczone zostaną 26.03.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa www.jordanow.pl, w Systemie konsultacji społecznych https://konsultacje.jordanow.pl oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 7.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniu konsultacyjnym oraz zgłaszanie uwag do dokumentu.

Do pobrania:

Załączniki do pobrania