Drukuj

Na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 20/2018 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 19 marca 2018 r. poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2019.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców miasta Jordanowa na temat regulaminu, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 26 marca 2018 do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

W trakcie trwania konsultacji osoby zainteresowane mogły wyrazić swoje opinie i uwagi.

Projekt przedmiotowej uchwały zamieszczono na stronie internetowej www.jordanow.pl, na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jordanowa, w systemie konsultacji społecznych https://www.konsultacje.jordanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa.

Opinie i uwagi można było zgłaszać w formie pisemnej, elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez system konsultacji społecznych https://www.konsultacje.jordanow.pl, oraz ustnej podczas spotkania konsultacyjnego,

Spotkanie konsultacyjne adresowane do mieszkańców, odbyło się w dniu 10.04.2018 r.
o godz. 16:.00 w Sali obrad Urzędu Miasta. Zgromadzeni uczestnicy przedyskutowali zapisy regulaminu i wnieśli ustne uwagi do dokumentu.

Uwagi dotyczyły:

Rozdział 2. Zespół koordynujący § 6 ust. 6 – uwaga „Dopisać należy: W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do przewodniczącego posiedzenia zespołu.

Równa liczba głosów "za" i "przeciw", uniemożliwia uznanie pewnych rozstrzygnięć za przyjęte. Rozwiązanie to zapewni osiągnięcie decyzji.

Rozdział 8. Harmonogram budżetu obywatelskiego - Zmiana poszczególnych etapów dotyczących budżetu obywatelskiego 01.05.2018 – 21.09.2018 – kampania informacyjna

03.09.2018 – 17.09.2018 – głosowanie na projekty, 20.09.2018 – weryfikacja głosowania

21.09.2018 – publikacja zwycięskich zadań. Dalsze terminy tj. weryfikacja i publikacja ulegają zmianie z uwagi na w/w przesłanki.

Zaproponowane zmiany terminów działań tj. głosowania i weryfikacji mają na celu zmniejszenie czasookresu terminów pomiędzy działaniami. Zachodzi obawa o spadek zainteresowania etapem głosowania w stosunku do zakończenia weryfikacji wniosków i dopuszczenia zadań do głosowania.

Rozdział 5. Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego § 15 ust. 1 pkt 2 - „wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej: https://konsultacje.jordanow.pl głosowanie wymaga podania imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, którego poprawność jest weryfikowana automatycznie;”