Drukuj

BO2019 plakat

ZGŁOŚ PROJEKT

wypełniając formularz zgłoszenia propozycji zadania, który jest dostępny na stronie internetowej www.jordanow.pl oraz obowiązkowo zamieścić w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl następnie złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa w terminie do 29 czerwca do godz.: 14:30

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa

Formularz w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa (sekretariat- dziennik podawczy)

Więcej informacji na: www.jordanow.pl, https://konsultacje.jordanow.pl

                                                                                                                                        

WEŹ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

MIEJ REALNY WPŁYW NA ROZWÓJ SWOJEJ OKOLICY !!!