BO belka

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018r. zakończył się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty:

 

  1. „Po prostu lampy”.
  2. „Marzenia nie idą na emeryturę”.
  3. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na gorę Przykiec „Krętą ścieżką poprzez las”.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z autorami projektów. Termin zakończenia oceny i dopuszczenia zadań do głosowania rozpocznie się od 14.08.2018 r.

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://www.konsultacje.jordanow.pl

Dziękujemy za zaangażowanie się w proces konsultacyjny.