BO

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną pracowników Urzędu we współpracy z Zespołem Koordynującym.

  1. Po prostu lampy, weryfikacja merytoryczna: Pozytywna warunkowa
  2. Marzenia nie idą na emeryturę,weryfikacja merytoryczna: Pozytywna
  3. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec „Krętą ścieżką poprzez las”, weryfikacja merytoryczna: Pozytywna warunkowa