Drukuj

logo projektu

BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE

Głosowanie trwa od dnia 27 sierpnia  do dnia 17 września 2018 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 27.08.2018r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie do IV edycji budżetu obywatelskiego.

(wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania)

Nr

Nazwa projektu /szacunkowy koszt/

Formularz zgłoszeniowy

2.

Marzenia nie idą na emeryturę

(szacunkowy koszt   19 500,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

1.

Po prostu lampy

(szacunkowy koszt   60 000,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

3.

Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec ”Krętą ścieżką poprzez las” (szacunkowy koszt   60 000,00)

Skan w formacie pdf do pobrania

Głosować można poprzez:

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

 

GŁOSUJ: BEZPOŚREDNIK LINK DO GŁOSOWANIA NA PORTALU KONSULTACJE JORDANÓW

Głosowanie wymaga rejestracji uproszczonej w portalu konsultacje - podając nr PESEL, imię i nazwisko.

 

Osoby zamieszkałe a nie zameldowane na terenie Miasta Jordanowa mogą głosować TYLKO poprzez złożenie DO URNY karty do głosowania wraz z oświadczeniem.

 

- karta do głosowania

- oświadczenie osoby zamieszkałej

- klauzula informacyna

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 21.09.2018 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2019 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!

  bo3