logo projektu

Znane są wyniki głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019.

Na realizację zadań w roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 60 tyś. zł. Głosowanie odbywało się poprzez portal https://konsultacje.jordanow.pl oraz tradycyjnie na papierowych kartach do głosowania, które można było oddawać w 3 punktach na terenie miasta.

Na wszystkie projekty tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2019 łącznie oddano 865 głosów, z czego ważnych głosów oddano 765 głosów, nieważnych 100.
W głosowaniu internetowym ważnych głosów oddano 412, nieważnych 36. Do urn ustawionych w ratuszu, bibliotece i mok-u wrzucono w sumie 417 kart (wraz z oświadczeniami 2 karty). Po weryfikacji stwierdzono nieważność 64 głosów, ważnych głosów oddano 353.

         Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

1. Marzenia nie idą na emeryturę - 16 głosów

2. Po prostu lampy - 377 głosów

3. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec ”Krętą ścieżką poprzez las” - 372 głosy

Zwycięskim projektem zostało zadanie „Po prostu lampy”

Projekt zakłada zakup i montaż 6 lamp ulicznych solarnych z czujnikiem ruchu. Realizacja zadania ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po ulicy Zakopiańskiej. Zdaniem autora projektu miasto zyska innowacyjną, ekologiczną infrastrukturę oświetleniową.

Koszt zadania: 60 000,00 zł.

Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za ciekawe projekty i aktywność w głosowaniu.

Podziękowania składamy również członkom zespołu koordynującego.

 logo projektu