BO

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie podsumowujące IV edycję Budżetu Obywatelskiego
w dniu 20 grudnia 2018 r.  o godz. 17.00 Urząd Miasta Jordanowa (sala obrad)

 

Planowany przebieg spotkania:

- przedstawienie informacji z wykonania zadania w ramach BO na rok 2018 „Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan”

- podsumowanie działań w ramach tegorocznej edycji budżetu,

- wręczenie podziękowań za udział.

BO