Zadanie „Po prostu lampy”

Wyłoniony wykonawca prac firma Petra Energia Sp. z o.o. wykonała dokumentację projektową oraz zamontowała 7 kolektorów słonecznych wraz z oprawami oświetlenia, sterownikami na słupach w ramach zadania „Zakup, dostawa i montaż 7 lamp solarnych z czujnikiem ruchu na ulicy Zakopiańskiej (bocznej) – droga nr ewid. 5622/1”. Początkiem października nastąpi odbiór zadania i przekazanie do użytkowania. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.