Odbiór zadania „Po prostu lampy”

W dniu 03.10.2019r. dokonano odbioru 7 kolektorów słonecznych wraz z oprawami oświetlenia, sterownikami na słupach w ramach zadania „Zakup, dostawa i montaż 7 lamp solarnych z czujnikiem ruchu na ulicy Zakopiańskiej (bocznej) – droga nr ewid. 5622/1” zrealizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego w roku 2019r.