Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta Jordanowa podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie w wyborach do Rady Miasta Jordanowa zarządzonych na dzień 27 października 2019 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

12

Miasto Jordanów: ul. Piłsudskiego

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie mieści się w Urzędzie Miasta  pok. Nr 10

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej MALCZEWSKI