Drukuj

Postanowienie NR 498/2019

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie

 

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa zarządzonych na dzień 27 października 2019 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Jordanowie, z siedzibą w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 , 34-240 Jordanów,

w składzie:

  1. Małgorzata Janowiak, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
  2. Katarzyna Teresa Kowalcze, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA, zam. Jordanów
  3. Magdalena Karolina Łabędzka, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
  4. Katarzyna Ewa Radoń, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
  5. Ewa Katarzyna Rejman, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
  6. Agnieszka Aneta Rudolphi, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
  7. Grażyna Anna Tyrpa, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
  8. Teresa Janina Wątroba, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
  9. Sylwia Małgorzata Wilgierz, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA CIEZAKA (uzupełnienie składu), zam. Jordanów

§2.

Skład komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu

Piotr Borkowski