Postanowienie NR 499/2019

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 16 września2019 r.

w sprawie powołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa zarządzonych na dzień 27 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa zarządzonych na dzień 27 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie na dzień 18 września

2019 r., o godz.14:00 w Urzędzie Miasta Jordanów.

§2.

Organizację posiedzenia zapewnia Burmistrz Miasta Jordanowa.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu

Piotr Borkowski