19 września 2019 r.    - w godz. od 15.00 – 16.30

20 września 2019 r.    - w godz. od 15.00 – 16.30

21 września 2019 r.    - w godz. od 13.30 – 14.30

(dyżur telefoniczny pod nr telefonu 888 862 142)

23 września 2019 r.   - w godz. od 16.30 – 24.00

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie jest budynek Urzędu Miasta – Rynek 1