Uzupełniające do Rady Miasta 2019

Informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 27 października 2019 r.

Postanowienie NR 498/2019

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta Jordanowa podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie w wyborach do Rady Miasta Jordanowa zarządzonych na dzień 27 października 2019 r.:

Zdjęcia ratusz
Informacja Komisarza Wyborczego
w Nowym Sączu II
z dnia 14 sierpnia 2019r.
 
Stosownie do treści § 9 pkt 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246) informuję, co następuje.