Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz.684) informuję, że na terenie Miasta Jordanowa wyznaczono trzy tablice ogłoszeń przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Dwie znajdują się w Rynku oraz  jedna na Osiedlu Wrzosy.

BURMISTRZ MIASTA

Andrzej MALCZEWSKI

Jordanów, dnia 4 czerwca  2020 r.