Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. znak: ZPOW-501-38/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa oraz wzór aktu pełnomocnictwa.

Do pobrania.