Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. znak: ZPOW-501-33/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Do pobrania