Frekwencja na godzinę 17:00:

  • Obwód nr 1, Liczba uprawnionych: 1236, Wydano kart do głosowania: 623, Frekwencja: 50%
  • Obwód nr 2, Liczba uprawnionych: 1113, Wydano kart do głosowania: 513, Frekwencja: 46%
  • Obwód nr 3, Liczba uprawnionych: 1248, Wydano kart do głosowania: 612, Frekwencja: 49%
  • Obwód nr 4, Liczba uprawnionych: 526, Wydano kart do głosowania: 241, Frekwencja: 46%

Frekwencja na godzinę 12:00:

  • Obwód nr 1, Liczba uprawnionych: 1227, Wydano kart do głosowania: 269, Frekwencja: 22%
  • Obwód nr 2, Liczba uprawnionych: 1113, Wydano kart do głosowania: 272, Frekwencja: 24%
  • Obwód nr 3, Liczba uprawnionych: 1244, Wydano kart do głosowania: 304, Frekwencja: 24%
  • Obwód nr 4, Liczba uprawnionych: 526, Wydano kart do głosowania: 113, Frekwencja: 21%