Frekwencja na godzinę 12:00:

  • Obwód nr 1, Liczba uprawnionych: 1221, Wydano kart do głosowania: 301, Frekwencja: 24%
  • Obwód nr 2, Liczba uprawnionych: 1102, Wydano kart do głosowania: 251, Frekwencja: 22%
  • Obwód nr 3, Liczba uprawnionych: 1217, Wydano kart do głosowania: 285, Frekwencja: 23%
  • Obwód nr 4, Liczba uprawnionych: 525, Wydano kart do głosowania: 137, Frekwencja: 26%

Frekwencja na godzinę 17:00:

  • Obwód nr 1, Liczba uprawnionych: 1238, Wydano kart do głosowania: 701, Frekwencja: 56%
  • Obwód nr 2, Liczba uprawnionych: 1104, Wydano kart do głosowania: 526, Frekwencja: 47%
  • Obwód nr 3, Liczba uprawnionych: 1224, Wydano kart do głosowania: 649, Frekwencja: 53%
  • Obwód nr 4, Liczba uprawnionych: 528, Wydano kart do głosowania: 273, Frekwencja: 51%