Prezydenckie 2020

Informacje dotyczące wyborów Prezydenckich zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. znak: ZPOW-501-38/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa oraz wzór aktu pełnomocnictwa.

Do pobrania.

 

 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz.684) informuję, że na terenie Miasta Jordanowa wyznaczono trzy tablice ogłoszeń przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Dwie znajdują się w Rynku oraz  jedna na Osiedlu Wrzosy.

BURMISTRZ MIASTA

Andrzej MALCZEWSKI

Jordanów, dnia 4 czerwca  2020 r.

Postanowienie do pobrania ico pdf

POSTANOWIENIE NR 89/2020
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie do pobrania.


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów:

 1. Anna Magdalena Paś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Jordanów
 2. Katarzyna Ewa Radoń, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
 3. Weronika Julia Wieczorkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Skomielna Czarna
 4. Justyna Klaudia Wróbel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Jordanów
 5. Martyna Dominika Wróbel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów:

 1. Zuzanna Wiktoria Małecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Jordanów
 2. Stanisława Barbara Mazur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Jordanów
 3. Patrycja Joanna Radoń, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
 4. Beata Maria Wieczorkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Jordanów
 5. Krystyna Maria Wróbel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Jordanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów:

 1. Ewelina Gacek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Jordanów
 2. Katarzyna Marianna Kowalcze, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
 3. Maciej Mirek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Łętownia
 4. Sylwia Maria Piszczek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Jordanów
 5. Teresa Janina Wątroba, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów:

 1. Paulina Katarzyna Figura, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
 2. Teresa Gacek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Jordanów
 3. Ewelina Monika Luberda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
 4. Magdalena Karolina Łabędzka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Jordanów
 5. Dominika Anna Słonina, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Sokomiela Czarna
 6. Jolanta Szczypta, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Jordanów

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Jordanowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Jordanów: ul. 3 Maja, Mickiewicza, Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Borowikowa, Lawendowa, Przykiec, Skotnica, Słoneczna, Przemysłowa, Rapaczówka, Spółdzielcza, Świętej Anny, Dziechciarza, Zacisze, Zagrody

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów

2

Miasto Jordanów: ul. Piłsudskiego, Zakopiańska, Hajdówka, Malejowska, Nad Skawą

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów

3

Miasto Jordanów: ul. Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Generała Maczka, Komunalna, Leśna, Sosnowa, Osiedle Wrzosy

Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Miasto Jordanów: ul. Banacha, Kolejowa, Jana Pawła II, Różana, Rynek, Słowackiego, Bł. Księdza Dańkowskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  6. także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Jordanowa najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej MALCZEWSKI