dnia 7 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się V SESJA  II
kadencji MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW MIASTA  JORDANOWA

 z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  5. Wolne wnioski, dyskusja.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
Anna Czech