dnia 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VII SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW MIASTA JORDANOWA

na którą zapraszamy mieszkańców

z proponowanym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Podsumowanie I kadencji Rady.
  5. Wolne wnioski, dyskusja.
  6. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech