Drukuj

UCHWAŁA NR III/3/2019

Miejskie Rady Seniorów w Jordanowie

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Miejska Rada Seniorów w Jordanowie przyjmuje „Strategię Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Miejska Rada Seniorów przedłoży Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta  przyjętą „Strategię Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

Anna Czech

Do pobrania Projekt Strategii polityki senioralnej Jordanowa 2018 (986 KB, PDF)