logotypy ue

Podczas prac badawczych ujawniono występowanie dekoracji malarskich ściennych z końca XIX wieku w pomieszczeniach parteru i I pietra budynku Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2. 5 kwietnia 2019 r. dokonano wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego pod numerem rejestru B-487/M. Na realizacje zadania związanego z dekoracjami malarskimi Burmistrz Miasta Jordanowa w maju 2019 r. wystąpił o dotacje z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.