Drukuj

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych”, wykonywane są roboty budowlane: sieć wodociągowa przy ul. Generała Maczka oraz odtworzenie chodnika. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.