Drukuj

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków "Wrzosy" do odbiornika, wykonywane są roboty budowlane: przebudowa budynku techniczno-magazynowo-socjalnego, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, stacja mechanicznego oczyszczania ścieków.