Drukuj

logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach prac na odcinku F przy ul. Bł. księdza Dańkowskiego powstało 180 metrów nowej sieci kanalizacyjnej. Powstało 8 nowych przyłączy, w tym dwa do działek niezabudowanych. Jednocześnie w ramach projektu prowadzone są prace budowlane i projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.