Drukuj

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” prowadzone są prace na odcinku D. W ulicy Spytka Jordana trwa budowa nowego odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej a w rejonie ulicy Konopnickiej ruszyły prace  związane z nowymi przyłączami kanalizacyjnymi. Kontynuowane są też prace budowlane i projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.