Drukuj

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” realizowane są kolejne prace związane z dalszym wyposażeniem technologicznym reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, a także stacji mechanicznego oczyszczania. W dniu 27.01.2010 r. Wykonawca rozpoczął rozruch nowego ciągu oczyszczania ścieków tj. stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, komory wstępnej z pompownią główną i reaktora biologicznego.