Drukuj

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” rozpoczynają się roboty na odcinku C, obejmujące ulicę Batalionów Chłopskich. Wkrótce wykonawca zacznie działania na odcinku E, na który składają się ulice Zakopiańska, Piłsudskiego. Na ulicy Malejowskiej rozpoczęto już prace.

Na odcinku D na ulicy Kopernika roboty zaczną się już w marcu.