Drukuj

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka H rozpoczynają się roboty na ulicy Banacha. Jeszcze w lutym realizacja inwestycji obejmie także ulicę Kolejową. Realizowane prace to element większej inwestycji, dzięki której dotychczas wykonano około 2,5 km kanalizacji oraz 3 km wodociągów wraz z przyłączami.