Drukuj

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” dobiegły końca prace budowlane oraz rozruchowe, związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni. W ostatnich dniach, w czasie uruchomienia nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, wyznaczone i zweryfikowane zostały wszystkie parametry technologiczne zapewniające osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego.  Wszystkie urządzenia zostały sprawdzone w trakcie prób rozruchowych, regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia zmodernizowanej oczyszczalni, finalne prace wykończeniowe w budynkach i na drogach wewnętrznych, a także budowa ogrodzeń.