logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” dobiegają końca roboty na odcinku C, obejmujące budowę kanalizacji w ulicy Batalionów Chłopskich. Realizowane prace to element większej inwestycji, dzięki której dotychczas wykonano ponad 2,5 km kanalizacji oraz 3 km wodociągów wraz z przyłączami.

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka A wykonano prace związane z budową wodociągu w Mickiewicza.  Rozpoczęto również roboty w ulicy Banacha, gdzie kontynuowane są prace budowlane wraz z przyłączami. 

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach budowy kanalizacji wykonawca zaczął działania na odcinku E, na który składają się ulice Zakopiańska, Malejowska i Piłsudskiego, a na odcinku D ruszyły roboty na ulicy Kopernika.