Drukuj

logotypy ue

Projekt E-Jordanów współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 2.1.1. Elektroniczna administracja.

 

Wartość projektu 940 340,00zł, Wartość dofinansowania 649 905,00zł

Przedmiotem projektu E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów jest:

  1. Utworzenie w Urzędzie punktu potwierdzenia profili zaufanych ePUAP, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli blisko swojego miejsca zamieszka potwierdzić profil zaufany, a w efekcie uzyskać formalną możliwość korzystania z e-usług udostępnionych na ePUAP, co przyczyni się do zwiększenia ich dostępności.
  2. Cyfryzację procesów i procedur związanych z dialogiem społecznym i wdrożenie elektronicznego systemu dialogu społecznego, co wpłynie na poprawę dostępności do usług związanych z dialogiem społecznym (e-usługi będą dostępne na ePUAP w trybie 365/24/7) i jakość ich świadczenia (przyspieszenie procesu decyzyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji, redukcja kosztów – usługobiorca będzie mógł wziąć udział w procesie przez Internet, nie będzie musiał wysyłać żadnych dokumentów pocztą tradycyjną czy specjalnie przyjeżdżać do Urzędu, automatyzacja całego procesu dialogu).
  3. Cyfryzację procesów i procedur związanych z komunikacją i wdrożenie systemu komunikacji mobilnej, dzięki któremu mieszkańcy Miasta uzyskają możliwość otrzymywania szerokiego zakres informacji niezależnie do miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń, co przyczyni się do zwiększenia dostępności do Urzędu i promocji e-usług.
  4. Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego oraz portalu informacyjno-płatniczego, który umożliwi klientom dostęp drogą elektroniczną do wysokiej jakości usług publicznych w sprawach podatków i opłat lokalnych – portal informacyjno-płatniczy, poprzez integrację z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi Urzędu, w tym wdrożonym w ramach projektu zintegrowanym systemem dziedzinowym, i systemami wyższego rzędu, da usługobiorcom możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z podatkami i opłatami przez internet dzięki usługom dostępnym na ePUAP, w tym możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności, co z kolei pozwoli w Urzędzie na szybsze księgowanie wpłat.
  5. Udostępnienie na ePUAP 29 e-usług publicznych, co umożliwi klientom załatwianie większej liczby spraw drogą elektroniczną.

Przy wszystkich sprawach zainicjowanych drogą elektroniczną usługobiorcy otrzymają UPO (urzędowe poświadczenie odbioru), co pozwoli im nabrać pewności, że ich sprawa wpłynęła od Urzędu, dodatkowo przy sprawach podatkowych użytkownicy będą mogli śledzić ich stan w portalu informacyjno-płatniczym (zaspokojenie potrzeby pewności, że sprawa zainicjowana drogą elektroniczną będzie rozpatrywana). Informacje o wszystkich e-usługach oraz o tym, jak z nich skorzystać i dlaczego jest to bezpieczne zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta (zaspokojenie potrzeby posiadania informacji o tym, jak załatwić sprawę oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa danych).