Rada Miasta

Ogłoszenie

Dnia 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09.30 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się  XLVI Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 04.12.2023 r.

                                                                                          Ogłoszenie

 

 Dnia 21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Kontrola działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej
  w Jordanowie.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.11.2023 r.

                                                                                          Ogłoszenie

 

Dnia 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 • Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2022/2023.
 • Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2022/2023.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.11.2023 r.