IX Sesja Rady Miasta Jordanowa

Kategoria
Aktywność Rady Miasta
Termin
2019-09-25 12:00

Dnia 25 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

IX SESJA RADY MIASTA JORDANOWA, na którą zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z analizy kosztów ogrzewania w budynkach mienia komunalnego.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Suskiemu realizacji zadania z publicznego transportu drogowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Suskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego złożonej e-mailem w dniu 22.07.2019 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 18.09.2019 r.

 
 

Terminy

 • 2019-09-25 12:00
 

Wspierane przez iCagenda