Oferta organizacji złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 

ikona pdf