Sprawozdanie z konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 .

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt  „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 1. Podstawa prawna konsultacji:
  1. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
  2. Uchwała XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  3. Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 17 września 2021 r. w sprawie: Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego  programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 2. Cel konsultacji
  Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. Opinie i propozycje zgłaszane w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie Programu, który uwzględni zarówno potrzeby organizacji, jak i samorządu.
 3. Termin i formy konsultacji
  Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022” zostały przeprowadzone w okresie od 29.09.2021 r. do 05.10.2021 r.
  Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 22.09.2021 r. w serwisach internetowych: tj. na stronie Urzędu Miasta Jordanowa, Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,
  Projekt programu współpracy wraz z załącznikiem oraz formularz konsultacji  był dostępny od 29.09.2021 r. do 05.10.2021 r. na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, oraz w pok. nr 7.
  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu konsultowanego Programu  w następujących formach:
  1. elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,
  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
  3. osobiście poprzez dziennik podawczy Urzędu Miast Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
 4. Uwagi i opinie zgłaszane w ramach konsultacji

Podczas konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022”

Podsumowanie przebiegu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz w systemie konsultacji społecznych: https://konsultacje.jordanow.pl

 Projekt uchwały przekazano pod obrady Rady Miasta Jordanowa celem jego uchwalenia.

Jordanów, dn. 08.10.2021 r.