Retransmisja II sesji Rady Miasta Jordanowa - 03.12.2018


Zdjęcie RatuszaO G Ł O S Z E N I E

Dnia 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

II SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z I sesji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład poszczególnych Komisji Rady Miasta.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania poszczególnych Komisji Rady Miasta Jordanowa.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jordanowa.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Jordanowa.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 26.11.2018 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf