Retransmisja III sesji Rady Miasta Jordanowa - 10.12.2018


Ratusz zdjęcieO G Ł O S Z E N I E

Dnia 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

III SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mienia komunalnego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mienia komunalnego.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 03.12.2018 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf