Drukuj

Retransmisja IV sesji Rady Miasta Jordanowa - 28.12.2018


ratusz zdjęcieO G Ł O S Z E N I E

Dnia 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

IV SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Jordanowa na lata 2019-2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mienia komunalnego (przy ul. Piłsudskiego).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy mienia komunalnego (przy ul. 3 Maja 2a).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mienia komunalnego (przy ul. 3 Maja 2a).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mienia komunalnego (przy ul. Kolejowej 7).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki (przy ul. Gen. Maczka).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2019:
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowywanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 17.12.2018 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf