Drukuj

Retransmisja V sesji Rady Miasta Jordanowa - 25.02.2019


ratusz zdjęcieO G Ł O S Z E N I E

Dnia 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

V SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Wystąpienie Starosty Suskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji na temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za okres 2018 roku”.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Miasta Jordanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta i Komisji Rady Miasta na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działanie Burmistrza Miasta.
 19. Zaopiniowanie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie pism Stowarzyszenia.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 15.02.2019 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf