Drukuj

Retransmisja VII sesji Rady Miasta Jordanowa – 27.05.2019


ratusz zdjęcieO G Ł O S Z E N I E

Dnia 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VII SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Jordanowa na rok 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie za 2018 rok.
 7. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta Jordanowa, od dnia 1 września 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020
  • Zaopiniowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym Budżet Obywatelski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2007 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia nowego Statutu Stowarzyszenia pod nowa nazwą „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” oraz wyboru przedstawiciela do tego Stowarzyszenia.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 20.05.2019 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf